Wielka bitwa medialna o Rzeszów

Alarm w politycznej centrali – wszyscy partyjni przywódcy ogłaszają gotowość ich formacji do przejęcia władzy w grodzie nad Wisłokiem. Bombę medialną o przerwaniu osiemnastoletniego panowania Tadeusza Ferenca, szybko rozbroiła grupa saperów warszawskich. Nie przenoście nam stolicy do… Rzeszowa Znani z sejmowej mównicy, także ogłosili  start w wyścigu do rzeszowskiego ratusza.  Poseł Konfederacji Grzegorz Braun potwierdził…